Konkursy

Wyniki konkursu

 

Regulamin szkolnego konkursu informatycznego
pt.; „Portret mojej Mamy”
Organizacja konkursu:
Koordynatorem konkursu jest: Mirosława Dudulska
Cele:
Popularyzowanie wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki. Rozwijanie zainteresowań i umiejętności informatycznych dziecka w młodszym wieku szkolnym. Motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności. Wyzwalanie twórczej postawy ucznia. Umacnianie wiary dziecka we własne siły, możliwości i umiejętności oraz umożliwienie mu osiągnięcia sukcesu.
Uczestnictwo:
Konkurs jest przeznaczony dla uczniów  klas II. Zadanie uczestników polega na samodzielnym wykonaniu pracy, wg własnej inwencji twórczej, za pomocą edytora grafiki Paint. Niedozwolone jest wstawianie gotowych elementów ( ClipArt, obiektów graficznych itp.), rysujemy tylko i wyłącznie za pomocą narzędzi Paint.
Termin:
Wykonane zadanie należy wydrukować i dostarczyć do Mirosławy Dudulskiej (s.207) lub do swojego wychowawcy do 27.05.2019.

Regulamin międzyszkolnego konkursu recytatorskiego języka angielskiego dla klas I-III pt. „ Enjoy English Poetry”
1. Cele konkursu:

prezentacja umiejętności artystycznych dzieci;
wzbudzenie zainteresowania uczniów klas młodszych anglojęzycznymi utworami z repertuaru piosenki dziecięcej, popularnymi rymowankami i wierszykami tzw. nursery rhymes;
promowanie wśród uczniów języka angielskiego;
upowszechnianie kultury żywego słowa.
2. Warunki uczestnictwa i zasady konkursu:
konkurs adresowany jest do uczniów klas I-III;
uczestnicy konkursu podzieleni są na 3 kategorie klasowe: kategoria klas I, kategoria klas II i kategoria klas III;
każdą szkołę w międzyszkolnym konkursie mogą reprezentować maksymalnie 3 osoby (po jednej z klasy 1, 2 i 3). W przypadku gdy w danej szkole zgłosi się więcej chętnych do udziału w konkursie nauczyciele uczący   angielskiego przeprowadzają eliminacje szkolne, w trakcie których wyłaniają reprezentantów do międzyszkolnego etapu konkursu;
uczestnik recytuje jeden wybrany przez siebie wiersz, rymowankę lub śpiewa piosenkę w języku angielskim;
komisja konkursowa w ocenie uczestników bierze pod uwagę następujące elementy: dykcję, interpretację utworu i ogólne wrażenie artystyczne.
3. Nagrody
Spośród uczestników konkursu komisja wyłoni zwycięzców( I, II, III miejsce) we wszystkich kategoriach klasowych. Laureaci zostaną uhonorowani dyplomami i nagrodami rzeczowymi;
Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie.
4. Termin konkursu
Konkurs odbędzie się 13 maja 2019r. o godz.9.00 w SP 6 w Gdyni ul.Cechowa 22.  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone nie później niż tydzień po zakończeniu konkursu i zostaną przesłane do szkół pod wskazany adres e-mailowy. Dyplomy i nagrody zostaną dostarczone do szkół do 07.06.2019r.
Zainteresowane szkoły prosimy o przesłanie zgłoszenia w terminie do 30.04.2019r. na adres: jutkiewicz@sp6.gdynia.pl. Proszę podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę
Organizatorzy konkursu:
nauczyciele języka angielskiego uczący w klasach I-III w składzie: Katarzyna Jutkiewicz, Oliwia Bil.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

 

Laureaci szkolnego etapu konkursu
„W domowym piecu spalanie śmieci truje i rujnuje”

Julia Ulenberg II a
Kevin Michałowski „0” A
Olaf Wansel „0” B
Kacper Woliński II a
Alan Wnasel I d
Zwycięzkie prace zostały dostarczone do siedziby Związku Gmin „Doliny Redy
i Chylonki”. Wyniki zostaną ogłoszone pod koniec kwietnia. Zwycięzcom gratulujemy
i życzymy powodzenia!
Koordynatorzy: Mirosława Dudulska i Krystyna Radziejewicz

 

Wyniku konkursu z języka angielskiego „Enjoy English Poetry”

Jak co roku w naszej szkole został zorganizowany Tydzień Języków Obcych. Nasi najmłodsi wychowankowie bardzo licznie przystąpili do konkursu recytatorskiego z języka angielskiego „Enjoy English Poetry”. Jury przyznało miejsca w trzech kategoriach: klasy I, II, III.

WYNIKI:
Kategoria klas I
1 miejsce: Natalia Renk
2 miejsce: Łucja Skowrońska
3 miejsce: Gracjan Treska
Kategoria klas II
1 miejsce: Marta Hendzel
2 miejsce: Natasza Wołczyk
3 miejsce: Zosia Trzaskowska
Kategoria klas III
1 miejsce: Zosia Stasiak
2 miejsce: Oliwia Kaszuba
3 miejsce: Marysia Czarkowska
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i zapraszamy w przyszłym roku

 

Wyniki konkursu informatycznego pt. „Portret mojej babci i dziadka”

I MIEJSCE
Konstancja Kelmel  2c
Karina Różańska  2b
Karolina Łącka  2b
II MIEJSCE
Ewa Mejer  2c
Lena Liminowicz  2d
Łukasz Steinke  2b
III MIEJCE
Piotr Kwapiszewski  2b
Amelia Maćko  2d
Marek Owsik  2b
Alicja Lasota  2c

Wyniki konkursu
„POLSKIE SYMBOLE NARODOWE OCZAMI DZIECI”

 

Konkurs Nakrętki

Reklamy